Výběr konstrukce

Ideální základová konstrukce snižuje riziko statických poruch, minimalizuje vznik tepelných mostů a prostup vlhkosti z podloží. Realizujeme konstrukce základových desek na klíč v takovém provedení a kvalitě, aby vyhovovali i nejnáročnějším požadavkům nízkoenergetických a pasivních domů.

 

V rámci dodávky obdržíte:

 • Prováděcí dokumentaci základové desky (nutná součinnosti s projektovou dokumentací stavby, není-li zakázkou celá stavba)
 • Zaměření a vytyčení stavby
 • Výkopové práce včetně skrývky ornice
 • Realizaci zemnícího systému stavby
 • Realizaci technických rozvodů a prostupů v základové desce
 • Zajištění materiálu a jeho dodávka na stavbu
 • Realizaci hutnění podkladu a betonáže
 • Tříletou záruku na dílo

 

Přibližnou cenu vaší základové desky si můžete nasimulovat v konfigurátoru DEK. Pro závaznou nabídku včetně práce nás však neváhejte kontaktovat, např. prostřednictvím formuláře níže.

 

>> KONFIGURÁTOR CENY MATERIÁLU <<

 

Základová konstrukce na betonových pasech a hutněném podloží – nenáročné řešení za rozumnou cenu


Deska vhodná jak pro zděné stavby, tak i pro dřevostavby nízkoenergetických a pasivních domů. Provádí se na rovinatém pozemku, popřípadě u svažitých pozemků bývá projektována s odstupňovanou, ale vždy vodorovnou základovou spárou. Hloubka založení vychází z nezámrzné hloubky a realizuje se nejčastěji 0,8m – 1,4m pod terén. U vnitřních pasů, které nejsou k promrznutí tolik náchylné, se pak zakládá do menších hloubek, a to kolem 0,5m pod terén. Šířka pasu i ostatní hodnoty jsou určeny projektovou dokumentací, která vychází z hydrogeologického posudku podloží a dále z hodnot celkové stavby. Je-li při výkopu zjištěno nekonzistentní podloží, je třeba jej přizpůsobit.

 

Hlavní výhody:

 • široká škála systému ztraceného bednění a izolovaných tvarovek základových soklů
 • ověřené řešení jednoduché konstrukce
 • cenově nenáročné pro rovinaté a mírně svažité pozemky

 

Plošná základová konstrukce – pro nestabilní podloží a podloží s trvalou hladinou tlakové vody


Konstrukce vyznačující se vyššími požadavky na armování a betonáž má své využití zejména v případech nestabilního podloží, či podloží s trvalou hladinou tlakové vody. Parametry desky se stanovují na základě výsledků statického posouzení, společně s hydrogeologickým posouzením. Deska se zakládá na zhutněném, případně sanovaném podloží. Konstrukce nebývá doporučována pro svažité pozemky.

 

Hlavní výhody:

 • realizace na nestabilním podloží
 • realizace na podloží s vysokou hladinou spodní vody
 • mohutná konstrukce roznese zatížení rovnoměrně na celou plochu

 

Základová konstrukce na extrudovaném polystyrenu – efektivní řešení pro NED a Pasivní domy


Efektivní způsob, jak se vyhnout přerušení tepelné izolace zdivem, je založení vyztužené železobetonové desky na únosné tepelné izolaci. Polystyren je pro založení ideální. Má dlouhou životnost, je nenasákavý, vyznačuje se vysokou pevností, odolává plísním... Konstukce z takového materiálu vytvoří ideální podklad, který dostatečně izoluje tepelně i vlhkostně. Provedení však vyžaduje precizní zpracování a nedoporučuje se realizovat na svažité pozemky.

 

Hlavní výhody:

 • řešení bez tepelných mostů
 • vhodné i pro velkoplošné stavby
 • možnost aplikace systému tepelné aktivace betonového jádra
 • vhodné pro nesourodý podklad

 

Napište nám

Bezplatně vám zpracujeme cenovou nabídku dle vaší projektové dokumentace. Budeme k tomu potřebovat informaci, kde stavbu realizujete, dále výkres vaší základové desky, popřípadě i výkres umístění vaší stavby na pozemku. Kontaktovat nás můžete přímo i na našem emailu info@projekty-bydleni.cz, nebo na telefonním čísle +420 733 748 748.

vlož PROJEKT DESKY
vlož UMÍSTĚNÍ STAVBY