Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů
Informace o uživatelích jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Uživatelé využíváním webových stránek souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi provozovatele webu a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Vaše osobní údaje můžeme za účelem zpracování zakázky předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

  • externí účetní společnosti
  • externí advokátní kanceláři
  • zpracovatelům, kteří nám poskytují webové, e-mailingové, nebo jiné IT služby, či kteří jsou našimi obchodními partnery

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Po ukončení zakázky Vaše osobní údaje dále zpracováváme z důvodu našich oprávněných zájmů, kterými je ochrana našich nároků, po nezbytnou dobu, která nepřesáhne 4 roky.

Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti uživatele odstranit z databáze. Osobní údaje uživatelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje uživatelů provozovatel může poskytovat třetím osobám, v případě bude-li toto poskytnutí oprávněné a odůvodněné. S výjimkou informací, na které se vztahují naše Zásady ochrany osobních údajů, je a bude s jakoukoli komunikací nebo materiálem, které na stránkách provozovatele pošlete elektronickou poštou nebo jiným způsobem, včetně jakýchkoli údajů, dotazů, fotek, poznámek, návrhů či podobných údajů, zacházeno jako s nedůvěrnými a nechráněnými informacemi. Vše, co na stránky pošlete nebo na nich zveřejníte, se stává majetkem provozovatele a může být použito k jakémukoli účelu, konkrétně, mimo jiné, k reprodukci, zveřejnění, přeposlání, publikování, odvysílání a oznámení.

Cookie
Tyto stránky využívají soubory cookie služby Google Analytics. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s jejich užíváním. Shromažďované údaje jsou anonymní a používají se pouze ke zlepšení způsobu fungování webové stránky.
Odkaz na zásady ochrany naleznete ZDE

Provozovatel
DEVELOPORT Management, s.r.o.
Nádražní 381/9
789 85 Mohelnice

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 74536, IČO: 07112921

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.